Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

Två personer som pratar

Det finns många missuppfattningar om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Visste du till exempel att fler än läkare får ställa diagnos? Här reder vi ut fler vanliga missuppfattningar.

Två personer som pratar

Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem. Men ibland uppstår tveksamheter. Här får du veta vad som gäller i konkreta situationer i ditt dagliga arbete. 

Frågebubblor

Läs svaren på 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.

test

Här finns informationsmaterial och du kan lyssna på vår podd där vi diskuterar hur en smartare arbetsfördelning kan skapa en effektivare vård.