Vem ansvarar för att en tolk finns tillgänglig när patienten behöver det?

Särskilt reglerad

Beskrivning

För att en patient ska få rätt vård och behandling måste hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten kunna kommunicera med varandra. Patienter med vissa funktionsnedsättningar, till exempel hörselskadade och blinda, har alltid rätt att få en tolk. Samma skyldighet gäller inte om andra patienter behöver tolk i ett talat språk.

Vem får utföra uppgiften?

sjukhus

Landstinget eller den vårdgivare som landstinget har avtal med ansvarar för att det finns en tolk tillgänglig när en patient behöver det.