Vem får besluta om inskrivning i slutenvård?

Särskilt reglerad

Beskrivning

En patient kan behöva skrivas in i slutenvård för att få en mer omfattande utredning eller vård.

Vem får utföra uppgiften?

1 person

Det är verksamhetschefen som utser vem som får skriva in en patient i slutenvården.

Läkare

Vid inskrivning till slutenvård har en patient rätt att få en bedömning av en läkare om sina behov efter utskrivning. Det kan handla om kommunens socialtjänst, hälso- och sjukvård, landstingets primärvård, öppen psykiatrisk vård eller någon annan öppen vård.