Vem får delegera i tandvården?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Det är möjligt att delegera arbetsuppgifter i tandvården. Delegering får inte ske vid:

  • diagnostik och planering av behandling
  • ingrepp i tandpulpan, rotkanal eller tandens hårdvävnader
  • kirurgiska ingrepp
  • läkningskontroller efter kirurgiska ingrepp
  • lokal anestesi genom ledningsblockad
  • avlägsnande av hårda och mjuka beläggningar i tandköttsficka.

Vem får utföra uppgiften?

Tandläkare

Det är den legitimerade inom tandvården som delegerar arbetsuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2017-05-18