Vem får delegera läkemedelshantering?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Delegering behövs för att personal som inte har behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel ska få göra det.

Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras.

Vem får utföra uppgiften?

Sjuksköterska

Läkare, tandläkare och sjuksköterskor får delegera arbetsuppgifterna att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel till annan personal.