Vem får delegera över organisationsgränser?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Vårdgivaren kan ha regler för hur delegation får göras till en person i en annan organisation. Det kan vara till en person anställd i hemtjänst, hem för vård och boende eller andra verksamheter inom socialtjänsten och privata verksamheter.

Vem får utföra uppgiften?

Sjuksköterska

Det är en sjuksköterska som delegerar arbetsuppgiften till en person som är anställd i en annan organisation. För att kunna delegera över organisationsgränser måste de båda huvudmännen vara överens om detta. Personen som tar emot delegationen behöver ge sitt samtycke. Sjuksköterskan som delegerar ansvarar för att personen som ska utföra uppgiften har tillräckliga förutsättningar. Den som tar emot uppgiften får samma ansvar som annan hälso- och sjukvårdspersonal.