Vem får föra patientjournal?

Särskilt reglerad

Beskrivning

När en patient vårdas inom hälso- och sjukvården eller tandvården ska vården och behandlingen dokumenteras i en patientjournal. Den som för patientjournal ansvarar för de uppgifter hen har fört in i journalen.

Vem får utföra uppgiften?

3 personer

Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Den som inom den enskilda hälso- och sjukvården biträder en legitimerad yrkesutövare är också skyldig att föra journal. Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal. 

sjukhus

Vårdgivaren ska ha rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler.