Vem får förskriva förbrukningsartiklar?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Vissa förbrukningsartiklar i hälso- och sjukvården och tandvården subventioneras statligt. Det finns regler om vem som ska förskriva dem för att subventionen ska gälla.

Vem får utföra uppgiften?

Läkare

Läkare får förskriva förbrukningsartiklar som används vid inkontinens, urinretention och stomi samt förbrukningsartiklar som används för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.

Sjuksköterska

Sjuksköterskor får förskriva förbrukningsartiklar som används vid inkontinens, urinretention och stomi samt förbrukningsartiklar som används för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. Det gäller dock endast sjuksköterskor som är anställda hos och utsedda av en vårdgivare.

3 personer

Barnmorskor, fysioterapeuter och sjukgymnaster får förskriva förbrukningsartiklar som används vid inkontinens och urinretention. Det gäller dock endast om vårdgivaren har utsett dem och de är anställda hos landsting, kommun eller vårdgivare som har avtal med en kommun.

Tandläkare

Tandläkare får förskriva förbrukningsartiklar som används för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.