Vem får förskriva hjälpmedel?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Förskriva hjälpmedel innebär att ge en person en medicinteknisk produkt eller en konsumentprodukt för vård, behandling, rehabilitering, habilitering eller i annat syfte.

Vem får utföra uppgiften?

3 personer

Hjälpmedel är typiskt sett en medicinteknisk produkt och det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter.

Hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om produkternas funktion och hur de hanteras. De ska också ha kunskap om riskerna med hjälpmedel.

1 person

Det är verksamhetschefen som, efter uppdrag från vårdgivaren, bedömer kompetens och utser vem som ska förskriva hjälpmedel. Det kan vara hälso- och sjukvårdspersonal eller annan berörd personal med rätt kompetens.