Vem får förskriva och ordinera botulinumtoxin?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Botulinumtoxin är ett muskelavslappnande läkemedel som används i hälso- och sjukvården vid flera olika behandlingar. Det kan till exempel vara för att minska muskelspänningar, svettningar och kramptillstånd. I tandvården används botulinumtoxin vid odontologiska behandlingar, till exempel vid kramptillstånd i käkarna.

Vem får utföra uppgiften?

2 personer

Det är läkare och specialisttandläkare inom oral kirurgi (käkkirurgi) som får förskriva och ordinera botulinumtoxin. Specialisttandläkare får endast göra det i den omfattning som krävs för diagnostik och behandling av sjukdomar, skador och defekter i käke och munhåla samt omgivande vävnader (odontologiska behandlingar).