Vem får lämna besked till anhöriga vid allvarlig försämring av hälsotillstånd eller vid dödsfall?

Särskilt reglerad

Beskrivning

När en patient får allvarligt försämrat hälsotillstånd eller dör ska anhöriga kontaktas omedelbart.

Vem får utföra uppgiften?

1 person

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att någon i personalen kontaktar anhöriga när en patients hälsotillstånd försämras allvarligt eller när en patient dör.