Vem får prova ut kontaktlinser?

Särskilt reglerad

Beskrivning

När en person ska få kontaktlinser behöver dessa provas ut för att säkra att kontaktlinserna är rätt anpassade och kan bäras utan komplikationer.

Den som har en optikerexamen från Sverige får kontaktlinsbehörigheten automatiskt med legitimationen som optiker.

Den som har en utländsk utbildning till optiker måste ansöka om att få kontaktlinsbehörighet.

Vem får utföra uppgiften?

optiker

Det är en legitimerad optiker med behörighet för kontaktlinser som får prova ut kontaktlinser.