Vem får ta bort tandsten?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Tandsten och mjuka beläggningar kan förekomma både under och över tandköttskanten.

Vem får utföra uppgiften?

Tandläkare

Tandsten och mjuka beläggningar som förekommer i tandköttsfickan får bara tas bort av tandläkare och tandhygienist.

För att ta bort tandsten och mjuka beläggningar som förekommer över tandköttskanten finns det inga särskilda regler. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Senast uppdaterad: 2017-05-18