Vem får utföra abort?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Abort betyder att avbryta en graviditet. Graviditeten kan avbrytas med läkemedel eller kirurgiskt ingrepp.

Vem får utföra uppgiften?

Läkare

Det är bara läkare som får utföra abort.

Annan hälso- och sjukvårdspersonal får inte utföra abort men kan delta i arbetet. Läkaren kan till exempel ordinera läkemedlet och en barnmorska ger det till patienten.