Vem får utföra omskärelse av religiösa skäl?

Särskilt reglerad

Beskrivning

En omskärelse av pojkar kan ske av religiösa skäl. Ingreppet ska göras med smärtlindring.

Vem får utföra uppgiften?

Läkare

Det är en legitimerad läkare eller den som har särskilt tillstånd som får utföra omskärelse. Legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska har ansvar för smärtlindring.

Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse efter att barnet fyllt två månader.