Vem ska göra födelseanmälan?

Särskilt reglerad

Beskrivning

När ett barn föds i Sverige ska födseln anmälas till Skatteverket.

Vem får utföra uppgiften?

3 personer

När ett barn föds på en vårdinrättning ska en födelseanmälan göras av vårdinrättningen. Det finns inga särskilda regler om vem på vårdinrättningen som ska göra anmälan.

barnmorska

När ett barn föds utanför en vårdinrättning, till exempel i hemmet, och en barnmorska hjälper till vid födseln ska hen göra födelseanmälan.