Arbetsuppgifter A-Ö

Här hittar du några av de arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning. Vissa arbetsuppgifter är särskilt reglerade och får bara utföras av en viss yrkeskategori. Men de flesta arbetsuppgifter bestämmer verksamhetschefen vem som får utföra, baserat på den enskildes kompetens.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A

Särskilt reglerad
Särskilt reglerad
Särskilt reglerad

B

Särskilt reglerad
Särskilt reglerad

D

Särskilt reglerad

E

Särskilt reglerad

F

Särskilt reglerad
Särskilt reglerad
Särskilt reglerad

G

H

Särskilt reglerad

I

Särskilt reglerad

K

Särskilt reglerad
Särskilt reglerad

L

Särskilt reglerad
Särskilt reglerad

M

Särskilt reglerad

O

Särskilt reglerad
Särskilt reglerad

P

Särskilt reglerad

R

Särskilt reglerad
Särskilt reglerad

S

Särskilt reglerad

T

Särskilt reglerad

U

V

Ö