Vanliga missuppfattningar

Här reder vi ut några vanliga missuppfattningar om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.

Visste du att patienter har rätt att få en fast vårdkontakt? 2 personer

2 personer

En patient har rätt att få en fast vårdkontakt om hen begär det eller för att skapa trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården. En patient har också rätt att få en fast vårdkontakt vid livshotande tillstånd. I primärvården finns det en möjlighet att välja en fast läkarkontakt.

Vem får utse fast vårdkontakt till en patient?

Visste du att all legitimerad personal är skyldig att föra patientjournal? 3 personer

3 personer

Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal. Vårdgivaren ska ha rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler.

Vem får föra patientjournal?

Visste du att egenvård inte räknas som hälso- och sjukvård? 1 person

1 person

Egenvård kan till exempel vara att en person tar ordinerat läkemedel själv eller gör övningar som rekommenderats av en fysioterapeut. Egenvården är inte hälso- och sjukvård. Det betyder att reglerna i hälso- och sjukvården inte gäller för den som utför egenvården. Bedömningen och de åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonalen gör är däremot hälso- och sjukvård. 

Vem får bedöma om egenvård?

Visste du att fler än läkare får ställa diagnos? Sjuksköterska

Sjuksköterska

Det finns inga särskilda regler för vem som får ställa diagnos. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften. 

Vem får ställa diagnos?

Visste du att studenter kan jobba i vården utan legitimation? Titta på papper

Titta på papper

Den som utbildar sig eller har en utbildning men ännu inte fått legitimation kan börja jobba i hälso- och sjukvården och tandvården. Hen får jobba utifrån sin kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter.

Jobba innan legitimation

Visste du att en fysioterapeut får skriva remiss? Penna & papper

Penna & papper

Det ska finnas dokumenterade rutiner för vem eller vilka som får skriva remisser. Det innebär till exempel att en fysioterapeut kan skriva remisser om rutinerna tillåter det.

Vem får hantera remisser?