Visste du att patienter har rätt att få en fast vårdkontakt?

2 personer

En patient har rätt att få en fast vårdkontakt om hen begär det eller för att skapa trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården. En patient har också rätt att få en fast vårdkontakt vid livshotande tillstånd. I primärvården finns det en möjlighet att välja en fast läkarkontakt.

Vem får utse fast vårdkontakt till en patient?

Senast uppdaterad: 2017-10-13