Informationsmaterial

Här finns podd, informationsblad och förslag på frågor som uppmuntrar till diskussion

Podd

I Socialstyrelsens podcast På djupet diskuterar vi hur en smartare arbetsfördelning kan skapa en effektivare vård.

Vilka uppgifter är lämpliga att växla mellan olika yrkesgrupper, när säger lagen stopp och när utgörs hindren av vanor och traditioner?

Hör Marie Berglund berätta om projektet Rätt Använd Kompetens vid Visby lasarett, samt Charlotte Pihl och Anders Alexandersson, projektledare respektive jurist på Socialstyrelsen, om arbetet med frågan vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. 

 

Informationsmaterial

Informationsblad – Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

Informationsblad som beskriver innehållet på den här webbplatsen.

Informationsblad – Ny webbplats: Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

Diskussionsfrågor – Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

Förslag på diskussionsfrågor att använda vid interna möten på arbetsplatser, fackförbund eller vid andra tillfällen då du vill diskutera arbetsfördelning och kompetens.

Diskussionsfrågor – Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

Senast uppdaterad: 2018-01-02