Informationsmaterial

Podd

I Socialstyrelsens podcast På djupet diskuterar vi hur en smartare arbetsfördelning kan skapa en effektivare vård.

Vilka uppgifter är lämpliga att växla mellan olika yrkesgrupper, när säger lagen stopp och när utgörs hindren av vanor och traditioner?

Hör Marie Berglund berätta om projektet Rätt Använd Kompetens vid Visby lasarett, samt Charlotte Pihl och Anders Alexandersson, projektledare respektive jurist på Socialstyrelsen, om arbetet med frågan vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. 

Senast uppdaterad: 2019-06-13