Koder för att förskriva läkemedel och hjälpmedel

För att kunna förskriva läkemedel och hjälpmedel behövs olika koder såsom förskrivarkod, arbetsplatskod och hjälpmedelskod.

Förskrivarkod

Den som ska skriva ett recept behöver en förskrivarkod. Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen.

Läkare utan legitimation använder en gruppförskrivarkod som finns hos det landsting som vårdgivaren tillhör.

Arbetsplatskod

För att kunna skriva ett recept behövs också en arbetsplatskod. Arbetsplatskoden behövs för att högkostnadsskyddet för läkemedel ska gälla. Arbetsplatskoden finns hos det landsting som vårdgivaren tillhör.

Även läkare, tandhygienister och tandläkare utan anställning behöver en arbetsplatskod. Den arbetsplatskoden finns hos det landsting där personen är folkbokförd.

Arbetsplatskoderna är inte personliga.

Hjälpmedelskod

För att förskriva olika hjälpmedel, till exempel förbrukningsartiklar och medicintekniska produkter, behövs en hjälpmedelskod. Hjälpmedelskoden finns hos det landsting som vårdgivaren tillhör.

Senast uppdaterad: 2017-03-09