Landsting och kommuner ansvarar för att erbjuda en god vård

Landstingen har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden.

Kommunerna ansvarar till exempel för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. En kommun kan också ta över ansvaret för hemsjukvården om landstinget och kommunen har kommit överens om det. Men landstingen ansvarar alltid för den vård som läkare ger.

Landsting och kommuner kan avtala med till exempel ett privat bolag att utföra hälso- och sjukvården eller tandvården.

Lagar och föreskrifter

Senast uppdaterad: 2019-03-08