Tillgänglighetsredogörelse för vemfargoravad.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns en så kallad captcha, alltså ett verktyg som ska undvika att robotar missbrukar formulär. Sådana är besvärliga för vissa användare med nedsatt syn eller läsförmåga, men tyvärr nödvändiga av säkerhetsskäl. Vi ska dock se om vi kan hitta något mer tillgängligt alternativ.

Återkoppling vid felaktig inmatning i formulär sker ibland på en annan sida än formulärsidan.

Det finns många tillgänglighetsbrister i automatiskt genererade pdf:filer, men samma information finns även på webbplatsen som betyd-ligt mer tillgängliga webbsidor.

Många bilder har "Thumbnail" som textbeskrivning, och många ikoner uttalas av skärmläsare endast som en bokstav (eftersom vi använder ett teckensnittsbaserat symbolbibliotek). Det finns också bilder som är helt dolda för användare med skärmläsare trots att de borde beskrivas i text.

Det finns även en del tekniska fel (med bland annat aria-kodning och validering) som tyvärr kan medföra problem bland annat för användare med skärmläsare.

Länkar märks ibland ut enbart med en blå färgton. För att vara till-gängliga även för användare med nedsatt färgseende skulle de behöva dekoreras även med understrykningar eller på något annat sätt.

Användare med mycket smal skärm eller som förstorar mycket kan upptäcka att långa ord ibland inte får plats.

Det finns exempel på text med mycket svag kontrast, vilket kan innebära problem att urskilja innehåll för användare med nedsatt syn eller mindre än optimala ljusförhållanden.

Vid förstoring av innehåll händer det att bilder inte får plats i sina behållare, vilket gör det svårt att ta del av bildernas innehåll.

Det finns några länkar som skulle behöva göras lite tydligare.

Det finns innehåll på engelska på svenska sidor, som läses upp med svensk betoning av skärmläsare.

För den som navigerar med tangentbord är det ibland svårt eller omöjligt att se var fokus ligger.

Det förekommer dynamiska förändringar som inte presenteras på ett tydligt sätt för den som exempelvis lyssnar med skärmläsare.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi är tyvärr försenade vad gäller åtgärder, och kommer att ta tag i detta så fort vi kan. Om du på grund av detta har svårt att nyttja vår digitala service så tveka inte att höra av sig så ska vi försöka hjälpa dig att få den digitala service du har rätt till.

Innehåll som inte omfattas av lagkrav

Alla inspelningar på webbplatsen (video och pod) är offentliggjorda före 2020-09-23 och omfattas därmed inte av lagkraven.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

Senast uppdaterad: 2020-09-22